فرم ثبت نام باشگاه ورزشی نومرز


1 ماهه ( 150000 تومان)  استفاده آزاد هر روز  یا تمرین با مربی 12 جلسه در ماه

3 ماهانه ( 360000 تومان)  استفاده آزاد هر روز ، تمرین با مربی  400000

6 ماهانه ( 530000 تومان)  استفاده آزاد هر روز ، تمرین با مربی 790000

سالانه (790000 تومان)  استفاده آزاد هر روز  ، تمرین با مربی   1310000

هزینه تمرین با مربی برای فیتنس و سنگنوردی در تایم های تایین شده

              ماهیانه 12 جلسه با مربی

              جلسه ای با مربی خصوصی

بعد از ثبت خود در سیستم آماده پرداخت هزینه به صورت نقدی در باشگاه هستید

شماره تماس: 09391460750

شماره تماس: 09124248858

تلگرام : @asvsfs

@nomarzclub

@nomarzclub

آدرس : خیابان خرم انتهای کوچه خرم ، کوچه افتخار 3

شماره کارت :‌61040337740080997 به نام امیر نوری